Privacy policy


  1. Wszystkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego kraty-mostostal.com.pl są zastrzeżone.
  2. Przechowywanie, drukowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści tej strony dozwolone jest wyłącznie dla osobistego użytku, w celach niekomercyjnych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. żadna część serwisu nie może być kopiowana w celach komercyjnych,
  3. w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana.
  4. Warunkiem rozpowszechniania jest niezmieniona treść oraz umieszczone zastrzeżenie i deklaracja o prawach autorskich.
  5. Wszystkie dane na tej stronie zostały opublikowane z największą starannością, jednak na ich podstawie nie można dochodzić żadnych praw. Ponadto, informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące i mogą okazać się błędne, niedokładne lub nieaktualne.
  6. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie.
  7. Każdy użytkownik wyłącznie sam ponosi całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie, w tym za decyzję podjęte w oparciu o takie informacje. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.
  8. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony. Jednocześnie Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ma obowiązku aktualizowania prezentowanych informacji, poprawy występujących błędów, ani nie gwarantuje bezbłędnego i poprawnego działania strony.
  9. Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania.